Hafan

English

Neges wrth Rhys Ifans i chi

Offer gwarchodol i weithwyr iechyd a gofal Cymru: ymateb cymunedol

Rydym yn derbyn adroddiadau uniongyrchol bod gweithwyr iechyd a gofal Cymru dal heb dderbyn offer gwarchodol (PPE) digonol er mwyn gofalu ar ôl cleifion – gan gynnwys cleifion sydd wedi dal yr haint, neu sydd wedi dangos symptomau o, COVID-19.

Tra bod yr argyfwng yn dwysau bydd rhaid i ni yn ein cymunedau weithredu er mwyn gwarchod gweithwyr GIG Cymru a’r sector gofal.

ApêlEwch i’n hymgyrch codi arian ar GoFundMe.

Ocsiwn


Ail ocsiwn Tarian Cymru: bidio ar agor nawr

Gwnewch herGwnewch her noddiedig i gefnogi Tarian Cymru.

Cefndir

Rydym wedi sicrhau cadwyn gyflenwi i ddod ag offer gwarchodol o gyflenwyr byd-eang i Gymru. Mae hyn wedi ei gyflawni trwy bartneriaethau gydag arbenigwyr o gwmpas gwledydd Prydain, sydd yn cyfrannu profiad mewn archebion am offer gwarchodol o safon proffesiynol.