Categorïau
Apêl gyntaf Digwyddiad

Ocsiwn Tarian Cymru: bidio ar agor nawr

English

Mae’r ocsiwn isod wedi cau. Ewch i’r ocsiwn cyfredol!

Rydym trwy hyn yn cyhoeddi ocsiwn Tarian Cymru, i godi arian i brynu offer hanfodol (PPE) i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn cyn 1pm ar 25 Ebrill at post@tarian.cymru

Eitemau

Llun gan Meirion Jones
meirion-jones.com
‘Aberaeron yn y nos’: print wedi ei fframio. 90cm x 85cm yn y ffrâm.
Amcanbris £300

Llun gan Ruth Jên
ruthjen.co.uk
‘Heb de, heb ddim…’:
Llun ar fownt 26 x 26cm
Amcanbris (dim ffram) £150

Llun gan Rhiannon
facebook.com/rhiannonart
‘Blodau Hapus’: print gwreiddiol A4 mewn mownt a ffrâm.
Amcanbris £300

Llun gan Joanna Jones
Instagram: joannaloisjones
‘Marloes, Sir Benfro’
Llun gwreiddiol mewn acrylic heb ei fframio 47cm x 30.5cm
Amcanbris £400

Llun gan Owain Fôn Williams
Print ‘Viva Gareth Bale’
owainfonwilliams.com
Maint A2
Amcanbris £100

Gwyliau calan i deulu am 2 noson yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog (2 oedolyn, 2 blentyn)
Amcanbris £350

Jwg wedi ei dylunio gan Lowri Davies
Maint: uchder 10cm, llêd 12 cm, dyfnder 8.5cm
Amcanbris £69

Cerdd ar gyfer unrhyw achlysur gan y Prifardd Hywel Griffiths

Cerdd ar gyfer unrhyw achlysur gan y Prifardd Mererid Hopwood

Dau docyn i gyngerdd Rhys Meirion yn Llangefni (dyddiad i’w gadarnhau) a CD wedi ei lofnodi

Dau docyn gan Haka Entertainment i ‘Haka 5’ fis Tachwedd 2020 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Tocyn llyfr gwerth £50 gan Gyngor Llyfrau Cymru

Penwythnos i gwpwl mewn hen garafan sipsi yng Ngwersyll Penybont, Parciau Gwyliau y Bala potel o Prosecco a chacen lemwn
balalakecamping.co.uk
Estimated price £180

Pêl Scarlets wedi ei lofnodi a’r shorts a wisgodd Gareth Davies yn gêm Cymru v Awstralia yng Nghwpan y Byd Japan

Bidio

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn cyn 1pm ar 25 Ebrill at post@tarian.cymru

Mae’r ocsiwn uchod wedi cau. Ewch i’r ocsiwn cyfredol!

Categorïau
Apêl gyntaf Datganiad

Coronafeirws: codi arian i sicrhau offer i weithwyr iechyd (datganiad)

English

Fe lansir menter nid-am-elw newydd heddiw (9 Ebrill) i sicrhau offer gwarchodol (PPE) ar frys i weithwyr y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Mae’r fenter, o’r enw Tarian Cymru, yn cael ei rhedeg gan grŵp o wirfoddolwyr.

Y bwriad yw i gasglu arian er mwyn archebu offer gwarchodol o safon proffesiynol trwy gyflenwyr yn fyd-eang.

Dywed Gwenno Teifi, cyd-drefnydd y fenter:

“Rydym yn derbyn adroddiadau uniongyrchol bod ein ffrindiau sydd yn weithwyr iechyd yng Nghymru dal heb dderbyn offer gwarchodol digonol er mwyn gofalu ar ôl cleifion – gan gynnwys cleifion sydd wedi dal COVID-19, neu sydd wedi dangos symptomau.”

Gyda’r argyfwng yn dwysau ar raddfa mor sydyn dywed Gwenno Teifi nad oes dewis ond i weithredu ar frys:

“Fel ymdrech cymunedol, rydym yn lansio galwad codi arian brys er mwyn sicrhau’r offer PPE ar fyrder. Gofynnwn i bobl Cymru roi yn hael i warchod iechyd y rhai sy’n ein gwarchod ni.”

Yn ôl aelod o staff di-enw yng Nghymru “Plîs rhowch yr offer hanfodol yma i ni! Mae staff yn teimlo stres ac yn crio yn y gwaith, dydyn nhw ddim eisiau dal y firws ac o bosib marw achos mae nhw wedi ymdrechu i helpu eraill. Mae hyn hefyd yn risg i’n teuluoedd. Rydyn ni am ymladd yn erbyn y firws a sefyll gyda’n gilydd ond rydyn ni angen gwarchodaeth – offer go iawn nid mygydau sydd ond yn cynnig ychydig o warchodaeth!”.

Mae modd cyfrannu i’r ymgyrch codi arian drwy fynd i tarian.cymru

Diwedd

Nodiadau i olygyddion

  • Mae manylion cyswllt gweithwyr iechyd sy’n fodlon trafod yr offer presennol ar gael ar gais, gan gynnwys rhai sydd ddim ond yn fodlon siarad yn ddienw.
  • Mae nifer o adroddiadau wedi bod yn y cyfryngau am ddiffygion y darpariaeth presennol. Mae rhai o weithwyr wedi troi at brynu offer o siopau caledwedd sydd ddim o reidrwydd yn hollol addas i waith mewn ysbytai.
  • Mae llythyr agored a lofnodwyd gan dros 1200 o weithwyr iechyd yn dweud “nid ydym yn cael offer amddiffyn personol priodol ar hyn o bryd i’n hatal rhag cael ein heintio tra ein bod yn gweithio. Po fwyaf o feddygon sy’n mynd yn sâl ac sy’n gorfod ynysu, yr hiraf y bydd yn ei gymryd i reoli lledaeniad y firws hwn.”