Categorïau
Apêl gyntaf Digwyddiad

Ail ocsiwn Tarian Cymru: bidio ar agor nawr

English

Rydym trwy hyn yn cyhoeddi ail ocsiwn Tarian Cymru, i godi arian i brynu offer hanfodol (PPE) i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn at post@tarian.cymru (nodwch fod bidio’n cau am 1pm ar ddydd Sul 24 Mai 2020).

Bidio

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn at post@tarian.cymru (nodwch fod bidio’n cau am 1pm ar ddydd Sul 24 Mai 2020).

Categorïau
Apêl gyntaf Digwyddiad

Clwb 400: cyfle i ennill crys Joe Allen

English

Dyma’ch cyfle arbennig i chi ennill crys yr anhygoel Joe Allen wedi ei arwyddo.

Dyma ei grys o gêm pêl-droed Cymru yn erbyn Croatia yn 2012.

Nid yw cyfle fel hyn yn ymddangos yn aml!

Mae bob rhif sydd ar gael yn siawns i ennill, ac yn costio £20.

Ewch i’r eitem ar Facebook i brynu rhif (neu ddau…) am siawns i ennill.

Mae’r holl arian yn mynd tuag at fenter Tarian Cymru: offer gwarchodol i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Categorïau
Apêl gyntaf Digwyddiad

Ocsiwn Tarian Cymru: bidio ar agor nawr

English

Mae’r ocsiwn isod wedi cau. Ewch i’r ocsiwn cyfredol!

Rydym trwy hyn yn cyhoeddi ocsiwn Tarian Cymru, i godi arian i brynu offer hanfodol (PPE) i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn cyn 1pm ar 25 Ebrill at post@tarian.cymru

Eitemau

Llun gan Meirion Jones
meirion-jones.com
‘Aberaeron yn y nos’: print wedi ei fframio. 90cm x 85cm yn y ffrâm.
Amcanbris £300

Llun gan Ruth Jên
ruthjen.co.uk
‘Heb de, heb ddim…’:
Llun ar fownt 26 x 26cm
Amcanbris (dim ffram) £150

Llun gan Rhiannon
facebook.com/rhiannonart
‘Blodau Hapus’: print gwreiddiol A4 mewn mownt a ffrâm.
Amcanbris £300

Llun gan Joanna Jones
Instagram: joannaloisjones
‘Marloes, Sir Benfro’
Llun gwreiddiol mewn acrylic heb ei fframio 47cm x 30.5cm
Amcanbris £400

Llun gan Owain Fôn Williams
Print ‘Viva Gareth Bale’
owainfonwilliams.com
Maint A2
Amcanbris £100

Gwyliau calan i deulu am 2 noson yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog (2 oedolyn, 2 blentyn)
Amcanbris £350

Jwg wedi ei dylunio gan Lowri Davies
Maint: uchder 10cm, llêd 12 cm, dyfnder 8.5cm
Amcanbris £69

Cerdd ar gyfer unrhyw achlysur gan y Prifardd Hywel Griffiths

Cerdd ar gyfer unrhyw achlysur gan y Prifardd Mererid Hopwood

Dau docyn i gyngerdd Rhys Meirion yn Llangefni (dyddiad i’w gadarnhau) a CD wedi ei lofnodi

Dau docyn gan Haka Entertainment i ‘Haka 5’ fis Tachwedd 2020 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Tocyn llyfr gwerth £50 gan Gyngor Llyfrau Cymru

Penwythnos i gwpwl mewn hen garafan sipsi yng Ngwersyll Penybont, Parciau Gwyliau y Bala potel o Prosecco a chacen lemwn
balalakecamping.co.uk
Estimated price £180

Pêl Scarlets wedi ei lofnodi a’r shorts a wisgodd Gareth Davies yn gêm Cymru v Awstralia yng Nghwpan y Byd Japan

Bidio

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn cyn 1pm ar 25 Ebrill at post@tarian.cymru

Mae’r ocsiwn uchod wedi cau. Ewch i’r ocsiwn cyfredol!