Sefydliadau a busnesau: rhoi cyflenwad PPE am ddim

English

Oes gennych offer gwarchodol (PPE) yn eich sefydliad neu gwmni?

Fyddech chi’n fodlon rhoi’r offer am ddim i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru trwy apêl Tarian Cymru?

Llenwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. Diolch am eich haelioni!